Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2020

kawazrumem
2192 c90c 500
Twój Vincent.

January 01 2020

kawazrumem
Kiedyś przecież wrócę. Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko - "Sowa, córka piekarza"
kawazrumem
6160 3c30 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaGunToRun GunToRun
kawazrumem
1599 073b
Reposted frompanimruk panimruk viaunmadebeds unmadebeds
kawazrumem
7959 ab2c
Reposted fromTangizz Tangizz viaunmadebeds unmadebeds
kawazrumem
1786 2f2c
Reposted fromlaters laters viabzium bzium
kawazrumem

November 25 2019

kawazrumem
0068 20e2 500
Reposted fromBabson Babson vialexxie lexxie
kawazrumem
8150 0c1d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
kawazrumem
2429 226b
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
kawazrumem
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
kawazrumem
Jestem zmęczona byciem sama ze sobą.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
kawazrumem
5940 1d2c 500
Reposted fromsavatage savatage vialexxie lexxie
kawazrumem
kawazrumem
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vialexxie lexxie

November 22 2019

kawazrumem
4060 22a8
kawazrumem
7408 721e 500
Reposted fromnyaako nyaako vianotyourstrawberry notyourstrawberry
kawazrumem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl